V pohybovej prípravke sa vašim deťom venujú taneční lektori s dlhoročnou praxou. Hodiny sú vedené formou zábavy a hier, kde sa deti naučia koordináciu tela, rozvinú svoju pohybovú zdatnosť, ktorú neskôr vedia využiť v spoločenských tancoch.

Deti 1

Lektori:
Mgr. Zuzana Vidašičová

Kedy trénujeme:
Pondelok: 16:30 – 18:00 hod.
Streda: 16:30 – 18:00 hod.

Kde trénujeme:
Cassovar, Žriedlová 8, Košice

Členský poplatok:
20,-€/mesiac/dieťa

Deti 2 – začiatočníci

Lektor:
Mgr. Zuzana Vidašičová

Kedy trénujeme:
Utorok: 16:00 – 17:00 hod.

Kde trénujeme:
Cassovar, Žriedlová 8, Košice

Členský poplatok:
20,-€/mesiac/dieťa pri platbe na 1 mesiac
15,-€/mesiac/dieťa pri platbe na 3 mesiace

Úhrada členských poplatkov sa riadi ustanoveniami Finančného poriadku tanečnej školy


Prihlasovací formulár Rozvrh

Máte ohľadne kurzu nejakú otázku? Pýtajte sa! Pokúsime sa Vám ju zodpovedať čo najskôr.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet