V rámci prípravy na súťažné tancovanie ponúkame výuku štandardných tancov: waltz, tango, valčík, slowfox,
quickstep
 a výuku latinsko-amerických tancov: samba, chacha, rumba, paso doble, jive.

Na kurz je možné prihlásiť sa počas celého školského roka, priamo na hodine alebo na telefónnom čísle uvedenom v kontakte.

Tanečná skupina K1

Lektori:
Peter Vidašič
Eva Tibenská
Lukáš Spišák

Kedy trénujeme:                              Utorok: 17:30 – 19:00 hod.
Štvrtok: 17:30 – 19:00 hod.

Kde trénujeme:
Cassovar, Žriedlova 8, Košice

Členský poplatok:
20,-€/mesiac/dieťa

Tanečná skupina K2

Lektori:
Ing. Peter Vidašič
Eva Tibenská
Lukáš Spišák

Kedy trénujeme:                        Utorok: 16:00 – 17:30 hod.
Štvrtok: 16:00 – 17:30 hod.

Kde trénujeme:
Cassovar, Žriedlova 8, Košice

Členský poplatok:
20,-€/mesiac/dieťa

Úhrada členských poplatkov sa riadi ustanoveniami Finančného poriadku tanečnej školy


Prihlasovací formulár Rozvrh
 

Máte ohľadne kurzu nejakú otázku? Pýtajte sa! Pokúsime sa Vám ju zodpovedať čo najskôr.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet