Súťažný tanec je nádherný šport, ktorý v sebe spája veľké umelecké predstavenie, neustálu potrebu zvyšovania svojho výkonu a dôkladnú hudobnú interpretáciu. Tanečníci nášho klubu sa pravidelne zúčastňujú tanečných súťaží v rôznych kategóriách – tanečné súťaže pre dospelých, pre deti a pre mládež i tanec na vozíku. Svoje pohyby si cibria na našich tanečných tréningoch, ktoré sú určené širokej verejnosti. Ak máte aj vy ambíciu tancovať pred tisícovým publikom alebo sa chcete inšpirovať profesionálnymi tanečnými pohybmi, radi vás privítame na niektorom z nich.

Dvoma najdôležitejšími aspektami tanečného výkonu, ktoré sa na súťažia hodnotia, sú kvalita a umelecký dojem. Kvalita sa odráža v technike tanca, v zmysle pre hudbu a rytmus a v umeleckom stvárnení. Umelecký dojem závisí od choreografie a osobnostných kvalít tanečníka.

Súťažný tanec zahŕňa presne 10 tancov rozdelených na dve presne definované skupiny: štandardný tanec a latinskoamerický tanec. Tieto dva typy spoločenských tancov sú také odlišné, že ich súťaže a majstrovstvá sa konajú oddelene. Odlišnosť je očividná aj v oblečení tanečníkov počas súťaže. Dámske šaty pre štandardné tance sú dlhé a splývavé, aby zdôraznili ladné pohyby typické pre tieto tance. Šaty tanečníc latinskoamerických tancov sú naopak navrhnuté tak, aby zvýrazňovali pohyby jednotlivých častí tela pri interpretácii latinských rytmov. Muži nosia spoločenský odev – frak a motýlik pri štandarde a ľahké košele a elegantné nohavice pre latinu.

Športový spoločenský tanec má pevne stanovené pravidlá, systém súťaží, hodnotenie, podmienky na postup, je namáhavý z fyzickej aj psychickej stránky, s dôrazom na eleganciu, ladnosť, kultúru a krásu pohybu. Záleží len na schopnostiach tanečného páru, ich vyspelosti a vytancovanosti, ako dokážu svojou choreografiou presvedčiť porotu, že oni sú tí najlepší. To, že naši tanečníci sú skutočnou špičkou, vám určite dokážu mnohé ocenenia, ktorými sa môžeme pochváliť.