Hlavným cieľom tanečného klubu Ellegance je rozvíjanie všetkých foriem spoločenského tanca a tanečného športu určeného pre všetkých záujemcov bez ohľadu na vek a pohlavie.

Sprístupniť a priblížiť spoločenské správanie a spoločenský tanec ľuďom rôznych vekových kategórií, no najmä vyvinúť talent a potenciál malých detí a dať im možnosť byť “úspešný.”

Občianske združenie Ellegance vzniklo aj za účelom realizácie športových a rehabilitačných aktivít pre ľudí s telesným postihnutím – vozičkárov. Špecializuje sa na integrovanú paraolympijskú disciplínu – tanečný šport na vozíčku (súťažný spoločenský tanec na vozíčku), pri ktorej dochádza k priamej integrácii tým, že jeden z tanečných partnerov je na vozíčku a druhý je zdravý – chodiaci. Sme prvým občianskym združením na východnom Slovensku, ktoré sa venuje tomuto druhu športu.

Všetci ste u nás srdečne vítaní,

                                                                              Ing. Peter Vidašič
Prezident Ellegance